Profart - akad. soch. Alexander Bence CSc.

Gessayova 41 , Bratislava 85103
Bratislava I , Bratislavský kraj

Akademický sochár ALEXANDER BENCE, kandidát vied o umení, člen viacerých medzinárodných reštaurátorských komisií, zriadených pri najvýznamnejších akciách obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok s viacročným pôsobením v zahraničí, nositeľ medzinárodných ocenení prijíma okrem samostatnej tvorivej činnosti aj v rámci firmy BENCE PROFART konkrétne objednávky z rôznych oblastí výtvarného umenia. zabezpečuje odborné a vedecké posúdenie výtvarných návrhov spracuváva umelecké artefakty /realistickými, symbolickými, abstraktnými ,formovo - výrazovými prostriedkami/ zaručuje vysokú profesionálnu úroveň realizácie v rôznych klasických aj novodobých materiáloch / bronz, kameň, drevo, sklo, keramika, oceľ, plasty/ a v ich kombináciach, vrátane využitia počítačovej techniky, v rozmeroch podľa potreby a požiadaviek navrhuje komplexné architektonické riešenie /bezprostredného aj širšieho okolia umeleckého artefaktu . v interiéri aj exteriéri 1. Pamätníky Vrátane architektonického riešenia s okolím 2. Busty Podobne ako pamätníky pre interiér a exteriér 3. Reliéfy Portrétne, figurálne, dekoratívne 4. Plastika parková a dekoratívna 5. Fontány Klasické, kinetické, taktiež so zvukovými a svetelnými efektami 6. Kinetické objekty Svojím pohybom vytvárajú variabilné kompozície a formy 7. Mozaiky aj v kombinácii s vytrážou prípadne inými druhmi výtvarných diel (s fontánou, reliéfom apod.) 8. Interiéry ako obradné siene, recepcie, bary a pod. 9. Sakrálne objekty Kostolný mobiliár, sochy svätcov, osvetľovacie telesá a iné 10. Projekty náhrobkov vrátane realizácie, originálne riešenie prispôsobené individualite zosnulého 11. Všeobecný design osvetlovacie telesá, lavičky, ozdobné ploty, zábradlia, vlajkové stožiare, schodiská,kvetinové nádoby, ozdobné smetné nádoby do parku apod. 12. Keramika Dekoratívna a úžitková 13. Firemné znaky vlastné návrhy a riešenia, aj zhotovené podla vzoru, určené ako pútač pred budovu firmy, na fasádu, pri ceste, do interiéru prípadne do reprezentačného priestoru a pod. 14. Medaily a plakety Jubilejné, firemné a pod. 15. Šperky solitéry a komplety v kombinácii s polodrahokamami a drahými kameňmi 16. Miniatúry z rôznych kovov, drahých kameňov, mušlí, drahého dreva, kostí, keramiky a iných materiálov 17. Upomienkové predmety podľa požiadaviek na rôzne témy 18. Reštaurovanie hnuteľných aj nehnuteľných pamiatok, sôch a iných predmetov 19. Konzultačná činnosť v oblasti syntézy architektúry a výtvarného umenia a pri projektovaní malieb a plastík ako súčasti exteriérov a interiérov 20. Pedagogická činnosť v širokej oblasti výtvarného umenia a jeho syntézy s architektúrou. BENCE PROFART STUDIO GALLERY okrem vlastnej tvorby ponúka možnosť individuálnej výučby sochárstva pre nevidiacich, kurzy výtvarného umenia pod vedením akademického sochára a kandidáta vied o umení ALEXANDRA BENCE

Kontakty

  • (+421) 220 839 005 V pracovné dni, 8:00-16:30
  • info@aaadopyt.sk

O nás

AAAdodavatel.sk - katalóg firiem a inštitúcií obsahuje viac ako 60 tis. slovenských firiem. Firemné zápisy ponúkajú široké možnosti pre prezentáciu vašej spoločnosti.