UEC, s.r.o.

Soľnobanská 7, Prešov, 08005
Slovenská Republika

Spoločnosť UEC s.r.o. vznikla v roku 1997. Od svojho vzniku sa zaoberá vedením účtovníctva a ekonomickými službami. Pre našich klientov zabezpečujeme účtovný a ekonomický servis externou formou (vedenie účtovníctva, mzdová a personálna agenda, ekonomické poradenstvo). V priebehu rokov si naša spoločnosť vypracovala technológiu spracovania dokladov, ktorá zabezpečuje minimalizáciu chýb. Ručíme za škody spôsobené prípadným chybným zaúčtovaním cez poistenie do výšky 66-tis. € za jednotlivý prípad. Služby: Vedenie účtovníctva: - vedenie účtovných kníh v zmysle zákona o účtovníctve - evidencia a spracovanie priznaní k DPH - evidencia majetku - spracovanie saldokonta - spracovanie výkazov súvahy, výsledkov a cash flow - ročná závierka - výpočet dane z príjmov a spracovanie priznania k dani z príjmov Mzdová agenda: - kompletné spracovanie mzdovej agendy - spracovanie výkazov pre poisťovne - ročné zúčtovanie dane z príjmov a zdravotného poistenia - komunikácia s úradmi - odovzdanie poistných výkazov a daňových priznaní Ekonomická agenda: - spracovanie finančnej analýzy - spracovanie návrhov na riešenie rôznych ekonomických situácií - vypracovanie podnikateľských plánov a pomoc pri jednaní s bankami - projekcie vývoja spoločnosti klienta Manažment: - vypracovanie interných smerníc obehu dokladov - vypracovanie systémov riadenia vybraných činností

Kontakty

  • (+421) 220 839 005 V pracovné dni, 8:00-16:30
  • info@aaadopyt.sk

O nás

AAAdodavatel.sk - katalóg firiem a inštitúcií obsahuje viac ako 60 tis. slovenských firiem. Firemné zápisy ponúkajú široké možnosti pre prezentáciu vašej spoločnosti.