Imrich Lakatoš - AQUA - CANAL

Požiarnícka 10, Prešov, 08001

TV monitoring kanalizácie. Zistenie trasy kan. potrubia rádiolokačným systémom. Renovácia jestvujúcej kanalizácie. Uloženie novej kanalizácie. Čistenie kanalizačných šácht, septikov, lapače olejov, atď. Zvislé, ležaté domové kanalizačné prípojky, strešne zvody. Čistenie čističiek odpadových vôd a jeho potrubia. Čistenie rigolov, potokov, atď. Vodárenské práce. Čistenie povál a pivníc. Demolačné a búracie práce. Zemné a výkopové práce. Maľby a nátery.

Kontakty

  • (+421) 220 839 005 V pracovné dni, 8:00-16:30
  • info@aaadopyt.sk

O nás

AAAdodavatel.sk - katalóg firiem a inštitúcií obsahuje viac ako 60 tis. slovenských firiem. Firemné zápisy ponúkajú široké možnosti pre prezentáciu vašej spoločnosti.