Martin Gašparovič - IDEV

Hálova 9, Bratislava, 85101

Ponúkame: Opravy software v prostredí Lotus Notes/Domino podľa rámcovej objednávky alebo aj jednotlivej. Na základe servisnej zmluvy, či už s transferom vedomostí, alebo bez neho. Samozrejmá je reakčná doba, doba opravy, eskalácie a prípade SLA. Môžeme sa napojiť na Váš helpdesk. Ďalej ponúkame tvorbu software v prostredí Lotus Notes/Domino, špecifikovanie požiadaviek, definíciu rozpočtu a času dodávky, užívateľských testov, protokolov. Vypracovanie príručky pre nasadenie, administrátorskej a užívateľskej príručky. Ponúkame aj preventívnu činnosť, ktorej súčasťou je hodnotenie kódu, jeho kvality a udržiavateľnosti, definovanie potrebných zásahov pre zníženie poruchovosti a zvýšenie dostupnosti, a v spolupráci s ďalšími dodávateľmi aj hodnotenie použiteľnosti s pohľadu užívateľa - "usability testing". Ďalej ponúkame návrh užívateľských školení ( aj elektronické). V ponuke je aj základné užívateľské školenie Lotus Notes (cca 1 deň) .

Kontakty

  • (+421) 220 839 005 V pracovné dni, 8:00-16:30
  • info@aaadopyt.sk

O nás

AAAdodavatel.sk - katalóg firiem a inštitúcií obsahuje viac ako 60 tis. slovenských firiem. Firemné zápisy ponúkajú široké možnosti pre prezentáciu vašej spoločnosti.