ASKITUS, spol. s r.o.

Záhradnícka 70, Bratislava, 82108

Poradenské a konzultačné služby: - príprava nových IT projektov a zmien existujúcich IT systémov, - prieskum trhu na zvolený okruh technológií, - vypracovanie technického zadania na riešenie IT systému, - vypracovanie návrhu riešenia - riadenie projektov s dodávkami IT technológií, - znižovanie nákladov na IT: modelovanie procesov organizácie, s cieľom dosiahnuť optimalizáciu procesov, optimalizáciu nákladov na procesy a optimalizáciu nákladov na nakupované služby - analýza bezpečnostných rizík a overenie úrovne riešenia bezpečnosti - ochrany údajov v elektronickej forme pred ich stratou, zneužitím alebo sprístupnením treťej osobe a pred ich znehodnotením. - realizácia projektov zameraných na elektronickú správu dokumentácie, zahŕňajúca zber údajov a následnú digitalizáciu dokumentácie formou skenovania, rozpoznávania znakov a vektorizácie.

Kontakty

  • (+421) 220 839 005 V pracovné dni, 8:00-16:30
  • info@aaadopyt.sk

O nás

AAAdodavatel.sk - katalóg firiem a inštitúcií obsahuje viac ako 60 tis. slovenských firiem. Firemné zápisy ponúkajú široké možnosti pre prezentáciu vašej spoločnosti.